Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Spotrebiteľ (meno a priezvisko) :____________________________________________________________

Adresa: __________________________________________ tel.___________________________________

Druh tovaru : ___________________________________________________________________________

Zakúpený dňa :______________________ cena :________________ číslo faktúry :___________________

Reklamujem :

 

Popis :_________________________

 

Reklamačný formulár na stiahnutie >>