Reklamačný formulár

Reklamačný formulárSpotrebiteľ (meno a priezvisko) :________________________________

Adresa: __________________________________________ tel.___________________

Druh tovaru : _______________________________________________

Zakúpený dňa :______________________  cena :________________  číslo faktúry :___________________

Reklamujem :

 

Popis :_________________________

 

Reklamačný formulár na stiahnutie >>